A söralátét felé tartó, egyszerűsödő bürokráciaMostanában kevesebbet hallani arról, hogy hogyan is állnak éppen a reformok, pedig izgalommal olvasnék arról, mikorra várható a beérési határidejük.

Reformok helyett vannak viszont könnyítések és egyszerűsödő, „söralátét bürokrácia”. Megígérték, megcsinálják.

A napokban levelet kaptam a könyvelőmtől, aki arra hívja fel a figyelmemet, hogy január 1-től változások lesznek a számlák kiállításában.

Mikor rákattintottam a linkre, nem hittem a szememnek. A NAV szép hosszan magyarázza, mit és hogyan kell feltüntetni a számlának nevezett papíron, amely már eddig is számtalanszor próbára tett rublikáival, különös tekintettel a 27%-os áfatartalom ide-oda szorzására, osztására.

Most meg ilyeneket olvasok:

“Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § szerint 2013. január 1-jétől a számla kötelező adattartalma a következő:
db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy
dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;”

Világos, nem?

Kapcsolódó hír, hogy fiamnak – és gondolom sok 10 ezer diáknak – december 28-án még nincs diákigazolványa. Négy hónappal az iskolaév indulása után időről-időre ideiglenes házigányt kell kérniük a tanulmányi osztályon. Lehet, egyszer söralátétet kapnak majd.mm

Névjegy: Józing Antal

1964-ben születtem Komlón, Pécsen voltam középiskolás, de főiskolás korom óta Szombathelyen élek. Megannyi munkahelyen megannyi mindent csináltam, leginkább tanítottam és újságot írtam. Három évtizede dolgozom a médiában. Írtam papírba és elekronikusba, írtam nagyon kicsibe és nagyon nagyba, voltam szerény külsős és voltam komoly főszerkesztő. Mindig szerettem a magam útját járni. A Blog21.hu független médiafelületet 2015-ben indítottam, remélhetően nemcsak a magam örömére.

Szólj hozzá!

Please Login to comment
  Subscribe  
Visszajelzés